Υπηρεσίες
Aποφράξεις

Διάγνωση αποχετευτικών αγωγών με κάμερα

Αντλήσεις - Εκκενώσεις

Αποφράξεις

Καθαρισμός Καμινάδων Λέβητα Πετρελαίου

Αποντεμώσεις - Απολυμάνσεις - Μυοκτονίες

Κοινόχρηστα

Υδραυλικά - Θέρμανση

Ελαιοχρωματισμοί - Οικοδομικά

Πυροσβεστήρες

Air Condition - Κλιματισμός

Μαρμαρικές Εργασίες

Καθαρισμοί Πολυκατοικιών

Servis Καυστήρων

Προμήθεια Πετρελαίου

Καθαρισμοί Χώρων Πάσης Φύσης από πλημμυρισμένα υπόγεια, ακάθαρτων λυμμάτων κ.λ.π

Σταθερά Τηλέφωνα:
210 72.44.444 - 210 72.11.111
Κινητό: 6932 28 67 67

E-mail: info@sos-express.gr
SOS EXPRESS © 2007. Site created by Komvos.gr