Καθαρισμός Καμινάδων Λέβητα Πετρελαίου
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η προληπτική συντήρση του αποχευτικού σας δικτύου εγγυάται την καλή λειτουργία του. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα σε πολυκατοικίες με συχνά  βουλώματα, με αποτέλεσμα την απόφραξη με το ανάλογο κόστος. Επιπλέον υπάρχει πρόβλημα από την υπερχείλιση ακάθαρτων λυμάτων και τα μικρόβια που προκύπτουν από αυτήν.

Με ένα μικρό μηνιαίο ποσό η SOS EXPRESS μπορεί να αναλάβει την συντήρηση της αποχέτευσης και να σας απαλλάξει από επιπλέον έξοδα.

Η πολυετής εμπειρία μας, ο σ'υγχρονος εξοπλισμός, η ποιότητα των εργασιών μας και το προσωπικό μας, σας εγγυώνται το καλύτερο αποτέλεσμα!!!!

Με την μηνιαία συντήρηση δωρεάν η έκδοση κοινοχρήστων

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
με την πλεον εξελιγμένη ΜΕΘΟΔΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
σε συνδυασμό με ΚΑΜΕΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
για την επιβεβαιώση του αποτελέσματος.
Ο λόγος που πρέπει να γίνει; ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ
Σταθερά Τηλέφωνα:
210 72.44.444 - 210 72.11.111
Κινητό: 6932 28 67 67

E-mail: info@sos-express.gr
SOS EXPRESS © 2007. Site created by Komvos.gr